Bình tuyển nhãn đầu dòng để bảo tồn giống đặc sảnVụ nhãn năm nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hưng Yên tiếp tục tổ chức bình tuyển công nhận cây nhãn đầu dòng và vườn cây đầu dòng

Thời gian tiến hành bình tuyển từ nay đến hết tháng 9/2013 với tất cả các trà nhãn sớm, chính vụ và nhãn muộn. Hội đồng bình tuyển xem xét hồ sơ, đánh giá về năng suất, chất lượng, chấm điểm các chỉ tiêu về trọng lượng quả, tỷ lệ phần ăn được, độ đường tổng số (Brix), mùi hương, vị quả…

Hoạt động này góp phần bảo tồn, phục tráng nguồn gen quý cung cấp cho bộ giống của cả nước, nâng cao năng suất, chất lượng, mẫu mã, kéo dài thời gian thu hoạch nhãn quả tươi; đồng thời bảo tồn những giá trị vốn có và khẳng định thương hiệu cho nhãn Hưng Yên.

Hiện nay, việc bình tuyển và nhân rộng những cây nhãn đầu dòng trên đất Phố Hiến được coi trọng với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Từ năm 1999 đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên đã bình tuyển được 25 cây nhãn đầu dòng trà chín sớm và đạt tiêu chuẩn nhân giống. Đây là những cây được chọn lọc từ vùng trọng điểm nhãn thuộc các huyện Tiên Lữ, Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên.

Tỉnh cũng phối hợp với Tổ chức hợp tác kỹ thuật Việt Đức triển khai dự án “Củng cố chuỗi nhãn lồng Hưng Yên” để bảo tồn những giá trị vốn có của loại cây đặc sản này.

Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên đã chọn lọc được bộ giống hơn 300 cây để bảo tồn lưu giữ nguồn gen quý, phục vụ việc chuyển đổi cơ cấu giống chất lượng cao, nhân rộng ra toàn tỉnh. Hội nhãn lồng tỉnh Hưng Yên gây dựng được hơn 100 vườn nhãn chất lượng hàng đầu tại các huyện Tiên Lữ, Khoái Châu và thành phố Hưng Yên.

Hợp tác xã nhãn lồng Hồng Nam (thành phố Hưng Yên) đã xây dựng quy trình kỹ thuật tập thể dựa trên kinh nghiệm lâu đời của địa phương, kết hợp với việc áp dụng những công nghệ tiến bộ mới của các cơ quan nghiên cứu đề tài ứng dụng, tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao.

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng