Hơn 32 tỷ đồng bảo tồn giống nhãn lồng Hưng YênTỉnh Hưng Yên bắt đầu triển khai dự án "Bảo tồn giống nhãn đặc sản và nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm vùng chuyên canh nhãn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2012-2015."

Tỉnh sẽ khai thác tiềm năng và những giá trị vốn có của cây nhãn “tiến vua”, mở những đột phá mới trong việc xây dựng nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên đất Hưng Yên.

Dự án được thực hiện tại các vùng trọng điểm nhãn gồm các huyện Tiên Lữ, Kim Động, Khoái Châu và thành phố Hưng Yên.

Dự án nhằm bảo tồn các giống nhãn đặc sản có chất lượng quả ngon, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng; nâng cao sản lượng, chất lượng và giá trị sản phẩm vùng sản xuất chuyên canh nhãn có quy mô tập trung, áp dụng tổng hợp các biện pháp kỹ thuật thâm canh cao gồm chọn giống, kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc, thu hoạch, công nghệ sau thu hoạch, các hoạt động thương mại sản phẩm.

Dự án được triển khai đến hết năm 2015, với kinh phí thực hiện là hơn 32 tỷ đồng.

Việc đánh giá hiện trạng phát triển của cây nhãn, bảo tồn giống nhãn và quản lý cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, nâng cao chất lượng sản phẩm vùng chuyên canh nhãn, xúc tiến thương mại, đào tạo, tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo quản nhãn… sẽ được tiến hành.

Trên cơ sở đó, các chuyên gia sẽ đánh giá hiện trạng sản xuất nhãn Hưng Yên; phân lập những cây, giống có nguồn gen chất lượng tốt để bảo tồn và áp dụng các biện pháp kỹ thuật để duy trì, phát triển những nguồn gen đã tuyển chọn.

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng